Budujemy zbyt szorstkie drogi!


Wymagania dotyczące właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, zdaniem przedstawicieli branży drogowej, są wygórowane. Organizacje branżowe apelowały w tej sprawie do wiceministra infrastruktury. Ten obiecał przeanalizować problem. Chodzi o wymagania zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie znowelizowane w lutym 2015 roku. Zdaniem przedstawicieli branży, zapisane tam wymagania w zakresie badania współczynnika tarcia szorstkości SRT są zbyt wygórowane, a w efekcie bardzo trudne do spełnienia. Taki akapit przeczytałam w nagłówku prasy. Co to dla nas kierowców oznacza? Ciągłe utrudnienia, niestety mało komfortowa jazda i pełno korków. Badania właściwości przeciwpoślizgowych i współczynnika szorstkości tarcia SRT. Specjalistyczne badanie SRT nawierzchni dokonane w tym laboratorium , to perfekcja nad perfekcją. Profesjonalna obsługa to jedno a profesjonalny sprzęt jakim wykonują wszelkie badania dopuszczalności drogi do użytku to drugie. Jako kierowca mam na uwadze szybkość przeprowadzonych prac budowlanych, ale bezpieczeństwo dla mnie najbardziej się liczy, dlatego inwestor po ukończeniu budowy musi przeprowadzić między innymi badanie szorstkości SRT.

Specjalistyczne badanie szorstkości SRT nawierzchni.

Szorstkość nawierzchni drogowej jest podstawowym parametrem decydującym o bezpieczeństwie odbywającego się ruchu. Jednym słowem im więcej nierówności na drodze tym nasze bezpieczeństwo jest mocno zagrożone. Laboratorium Droglab wykonuje specjalistyczne badania szorstkości nawierzchni przy pomocy przyczepki dynamometrycznej SRT. Badanie jest wykorzystywane przy odbiorze nowych nawierzchni drogowych w celu weryfikacji uzyskanego współczynnika tarcia w porównaniu z wymaganiem specyfikacji. Na nawierzchniach eksploatowanych, badania SRT jest stosowane w celu wyznaczenia odcinków niebezpiecznych i wytypowania takich odcinków do ewentualnych zabiegów remontowych, zmierzających do poprawy szorstkości. Badanie pozwala na wyznaczenie współczynników tarcia między zwilżoną powierzchnią drogi a w pełni zablokowanym kołem ogumionym, przy prędkości przejazdu 30, albo 60, albo 90 km/h. Badanie szorstkości SRT jest obecnie wymagane przy odbiorach nowych lub przebudowanych odcinków dróg klasy G, Gp, S i A. Badanie szorstkości SRT – danego współczynnika tarcia wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Także każda budowa, nie jest taka łata jak nam się wydaje.

Laboratorium drogowe i jego badanie szorstkości SRT.

Laboratorium drogowe wykonują badania tak by wszyscy kierowcy odczuli komfort jazdy jak i czuli bezpieczeństwo na drodze. Szorstkość SRT, to współczynnik, który może nie dopuścić odcinek drogi do użytkowania jak wynik będzie odbiegał od normy. Dla mnie do tej pory każda droga była tylko drogą, odkąd jeżdżę samochodem odczuwam mocno różnicę, co prawda nie jestem w stanie powiedzieć czy droga jest z betonu czy z asfaltu, ale jej jakość odczuwam osobiście jak i moje auto. Im więcej niejasności przy badaniu szorstkości drogi współczynnika SRT, tym mogę być pewna że uszkodzenia osi czy amortyzatorów w samochodzie to wynik źle położonej nawierzchni. W ramach systemu zakładowej kontroli produkcji nasze laboratorium opracowało procedury i instrukcje związane z oznakowaniem dróg, a także wprowadziła systematyczne badanie szorstkości SRT. W oparciu o wieloletnie doświadczenie wybór właśnie ich jest najlepszym co może inwestor zrobić dla naszego bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Dysponują nowoczesnym sprzętem do badań zgodnym z polskimi i europejskimi normami, dzięki czemu badanie szorstkości SRT zostanie przeprowadzone szybko i sprawnie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *