Mapa świata, al-Istakhri, 977-1570 r.

Napisany przez Administrator (marcin) on 22/01/2010
do XV w. >>

Mapa świata, al-Istakhri, 1193 r., południe na górze mapy

Autor: Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi al Istakhri

Lokalizacja:

Biblioteca Universitaria di Bologna, Cod. 3521, fol. 2r.
Bibliothek der Rijksuniversiteit, MS. Or. 3101, pp. 4-5, Leiden.

 

Ostatnia zmiana: 23/01/2010 o 11:13

Cofnij