Mapa świata Cottoniana, IX w.

Napisany przez Administrator (marcin) on 22/01/2010
do XV w. >>

Mapa świata Cottoniana, IX w. z Priscian 's Periegsis

Mapa wyjątkowa, nie jest podobna do żadnej z grup map z wczesnego średniowiecza. Jako jedna z nilicznych map tego okresu nie przedstawia Jeruzalem jako centrum świata. Jak na mapę z tego okresu jest bardzo szczegółowa, szczególnie jeśli chodzi o przedstawienie wybrzeży (jedynie portolany z późnego średniowiecza dorównują jej dokładnością w tym zakresie).

Wschód przedstawiony na górze mapy. Wymiary mapy 21x17 cm

Mapa znajduje się w:  British Library, Cotton MS. Tiberius B.V., fol. 56v.

Ostatnia zmiana: 22/01/2010 o 21:26

Cofnij