Mapa świata, Ibn Hawqal, 980 r.

Napisany przez Administrator (marcin) on 22/01/2010
do XV w. >>

Mapa świata, Ibn Hawqal, 980 r.

Autor:Abu al-Qasim Muhammad ibn Hawqal

Północ na górze mapy

Lokalizacja:

Ibn Hawqal I, Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi, (A. 3343), Istanbul, Turkey.
bn Hawqal II, Bibliotheque Nationale, Paris, MS. Arabe 2214, fols. 52v-53.

Ostatnia zmiana: 23/01/2010 o 11:13

Cofnij