Tabula Peutingeriana, Castorius (?), 100 r. n.e.

Napisany przez Administrator (marcin) on 18/01/2010
do XV w. >>

Tabula Peutingeriana, Castorius (?), 100 r. n.e., fragmenty, cała mapa miała wymiary około 675 cm na 34 cm

Tabula Peutingeriana - mapa pokazująca wojenne połączenia drogowe Imperium Rzymskiego. Była starożytna "mapą turystyczną". Oryginalna mapa (zachowały się tylko kopie, najwcześniejsza zachowana jest w Wiedniu i została sporządzona przez anonimowego mnicha z Colmar w 1265 r.) jest datowana na I w. n.e.( niektórzy badacze uważają, że mapa powstała po 328 roku. Wniosek taki wyciągnięto po zlokalizowaniu Konstantynopola, który został erygowany właśnie w 328 roku. Pojawiają się jednak pewnie nieścisłości. Na mapie zaznaczono Pompeje, które uległy zniszczeniu w roku 79 po wybuchu Wezuwiusza). Obejmuje teren od południowo-wschodniej Anglii do Sri-Lanki. Nazwa pochodzi od Konrada Peutingera, niemieckiego humanisty z XVI w. Wiedeński humanista Konrad Celtis znalazł kopię w jednej z bibliotek i w 1507 przekazał ją swojemu przyjacielowi, członkowi rady miasta Augsburga, Konradowi Peutingerowi. Peuntiger podjął działania mające doprowadzić do wydania mapy, jednak zmarł przed ukończeniem tego dzieła. Pierwsze wydanie zostało jednak nazwane jego imieniem. Ukazało się 1591 w Antwerpii. Mapa przechodziła przez ręce wielu właścicieli. W 1717 roku na zamówienie Eugeniusza Sabaudzkiego została zakupiona w antykwariacie w Lipsku. W roku 1736 po jego śmierci spadkobiercy przekazali ją bibliotece cesarskiej, której dzieła przejęła obecna austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu.

Mapa jest bardzo schematyczna, o dużych zniekształceniach kształtu przedstawionego terenu, zwłaszcza w kierunku ze wschodu na zachód. Przedstawienie jest stylizowane, podobne do współczesnych schematów komunikacji miejskiej. Przedstawione jest 555 miast i wsi i 3500 innych obiektów geograficznych jak np. latarnie morskie i główne wieże świątyń zaznaczone małymi obrazkami.

Mapa pokazuje ponad 200 000 km dróg, wiele rzymskich osad, rzeki, góry, lasy i morza. Podane są również odległości między osadami. Główne miasta imperium rzymskiego Rzym, Konstantynopol i Antiochia są zaznaczone specjalnymi medalionami.

Podczas badania mapy pojawiało sie wiele pytań. Jednym z głównych było czy Tabulę Peuntigeriana można w ogóle traktować jako mapę. Nie przedstawia ona realnego obrazu terenu, można wiec ją uznać za itinerarium lub po prostu za wykaz odległości pomiędzy miastami. Powierzchnia pergaminu pokryta została prostokątną siatką, jednak badający ją naukowcy przyjmują, że siatka ta została naniesiona w późniejszych czasach.

Ostatnia zmiana: 22/01/2010 o 21:42

Cofnij